Quy định, điều kiện, quy trình tách thửa đất trồng cây lâu năm 2022

05/04/2022    873    4.65/5 trong 18 lượt 
Quy định, điều kiện, quy trình  tách thửa đất trồng cây lâu năm 2022
Căn cứ vào QĐ 38/2014/QĐ-UBND về trồng cây lâu năm, diện tích tách thửa đất trồng cây lâu năm đối với từng loại đất nông nghiệp khác nhau thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

 Quy định về diện tích tách thửa trồng cây lâu năm

 
- Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa đối với đất rừng sản xuất bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2/thửa.
- Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa đối với đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản bằng hoặc lớn hơn 150m2/thửa.
 
Như vậy, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 150m2. Nắm chắc về quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm sẽ giúp chúng ta xác định được đất mình cần tách thửa có đủ điều kiện theo quy định và diện tích hay không.

Điều kiện tách thửa đất trồng cây lâu năm

Nếu đang có nhu cầu thực hiện tách thửa đất trồng cây lâu năm theo đúng điều kiện Luật nhà đất 2014 cần đảm bảo một số điều kiện sau:
Đất trồng cây lâu năm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Đất tách thửa không thuộc diện tranh chấp hoặc đang bị khiếu nại và vẫn đang trong trong thời gian sử dụng.
Đất tách thửa không nằm trong diện có thông báo hay quyết định thu hồi đất từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trong suốt quá trình sử dụng đất, người sở hữu đất không vi phạm các quy định về Luật Đất đai.
Đất không nằm trong các trường hợp không được tách thửa theo quy định khác của pháp luật.
 
Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa. Thửa đất còn lại phải đảm bảo kích thước và diện tích không được nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh tại địa phương cư trú.
 
Bên cạnh diện tích tối thiểu quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm, đất tách thửa còn phải đảm bảo nhiều yếu tố về: chiều dài, chiều rộng, mặt tiền, chiều sâu mảnh đất; đất không gắn liền với nhà đang thuê; đất không nằm trong các dự án của Nhà nước quy hoạch;... và các quy định riêng do từng tỉnh địa phương quy định.

Quy trình tách thửa trồng cây lâu năm

Về cơ bản, thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm cũng tương tự với thủ tục tách thửa đất thông thường, bao gồm 4 bước cơ bản sau đây:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin tách thửa đất trồng cây lâu năm. Hồ sơ cơ bản cần một số loại giấy tờ sau: Đơn xin tách thửa (có thể viết tay hoặc làm theo mẫu sẵn), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cà các tài sản gắn liền với đất.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tách thửa đất trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật.
 
Bước 3: Văn phòng nơi người dân nộp hồ sơ sẽ tiến hành xử lý hồ sơ tách thửa đất.
 
Bước 4: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ đề nghị tách thửa đất.
 
Bước 5: Người đề nghị nhận kết quả tách thửa đất trồng cây lâu năm tại văn phòng đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ
Lưu ý: Thông tin này được www.mangbds.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên thông tin này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng nên sẽ có những thông tin chưa được chúng tôi cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo. www.mangbds.com không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Đăng bài miễn phí 

Hotline: 0906050528 - Mr. Xuân Hoán!

Bình luận