Luật bất động sản

Luật bất động sản
20 trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ mới nhất 2022
Nhà đất là loại tài sản phải chịu lệ phí trước bạ, tuy nhiên nếu thuộc các trường hợp sau đây thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ nhà đất:
Các trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ
Từ ngày 01/3/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành, trong đó đề cập các trường hợp được miễn lệ phí trước bạn nhà đất, đơn cử như:
Điều kiện kinh doanh bất động sản từ 2022
Điều kiện kinh doanh bất động sản được quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022) bao gồm:
Dân yên tâm mua nhà về nghị định 02 về bất động sản
Kể từ ngày 1/3/2022, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện để người dân yên tâm mua bán, chuyển nhượng nhà, bất động...