Luật trong kinh doanh bds

Luật trong kinh doanh bdsLuật trong kinh doanh bất động sản là những quy định về pháp luật trong ngành kinh doanh bất động sản do nước Việt Nam ban hành
 Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư
Sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định Luật Nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.
Nhà chung cư là gì? Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư
Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.
5 phương pháp định giá đất theo pháp luật đất đai
Hiện nay, khái niệm về định giá đất chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, dựa theo tính chất và mục đích thực hiện, có thể hiểu định giá đất là việc dùng các phương pháp cụ thể để xác định giá trị của mảnh đất (hay còn gọi là giá đất) trên một đơn vị diện tích đất tại một địa phương cụ thể.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất
Theo Điều 1 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC thì trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ
Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ. Nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ được ghi theo quy định như sau:
Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất năm 2022
Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
Thế nào là góp vốn bằng quyền sử dụng đất?
Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Đất khai hoang là gì?
Hiện nay đất khai hoang chưa được định nghĩa một cách cụ thể. Tuy nhiên, trước đây, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT thì đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng bao lâu?
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.
Đất thương mại dịch vụ là gì?
Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại.