Luật trong kinh doanh bds | Luật bất động sản

Luật trong kinh doanh bds | Luật bất động sảnLuật trong kinh doanh bất động sản là những quy định về pháp luật trong ngành kinh doanh bất động sản do nước Việt Nam ban hành
20 trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ mới nhất 2022
Nhà đất là loại tài sản phải chịu lệ phí trước bạ, tuy nhiên nếu thuộc các trường hợp sau đây thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ nhà đất:
Các trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ
Từ ngày 01/3/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành, trong đó đề cập các trường hợp được miễn lệ phí trước bạn nhà đất, đơn cử như:
Điều kiện kinh doanh bất động sản từ 2022
Điều kiện kinh doanh bất động sản được quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022) bao gồm:
Dân yên tâm mua nhà về nghị định 02 về bất động sản
Kể từ ngày 1/3/2022, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện để người dân yên tâm mua bán, chuyển nhượng nhà, bất động sản.
Nghị định 02/2022 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản