Mua bán dự án

Bán Nông Trại Về Cội - The Original Farm
Nông Trại Về Cội (The Original Farm) là Nông trại dạng Du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm với cuộc sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên