Tag: "mang bat dong san"

Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ
Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ. Nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ được ghi theo quy định như sau:
Thế nào là góp vốn bằng quyền sử dụng đất?
Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Đất khai hoang là gì?
Hiện nay đất khai hoang chưa được định nghĩa một cách cụ thể. Tuy nhiên, trước đây, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT thì đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng bao lâu?
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.
Đất thương mại dịch vụ là gì?
Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại.
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ cần biết
Theo Điều 202 Luật Đất đai 2013, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để giải quyết.
Thu hồi đất là gì? Khi nào Nhà nước thu hồi đất?
Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai (khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013).
Rủi ro khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hợp đồng ủy quyền cần biết
Với mục đích hợp pháp hóa các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất mà các bên chủ thể không đủ điều kiện thực hiện giao dịch đã ký kết một hợp đồng ủy quyền thay vì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch đường vòng như thế này sẽ mang nhiều rủi ro pháp lý. Vậy đó là những rủi ro gì?
Sửa quy định về hình thức sử dụng đất làm dự án nhà ở thương mại
Sửa quy định về hình thức sử dụng đất làm dự án nhà ở thương mại là nội dung tại Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 (Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại), cụ thể như sau