Đất thương mại dịch vụ là gì?

12/09/2022    565    4.65/5 trong 18 lượt 
Đất thương mại dịch vụ là gì?
Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

Đất thương mại dịch vụ là gì?

Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng:
 
- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại;
- Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại. 
 
(Kể cả trụ sở; văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế; đất làm kho, bãi để hàng hóa của tổ chức kinh tế không thuộc khu vực sản xuất; bãi tắm)
Như vậy, đất thương mại dịch vụ được sử dụng để xây dựng các cơ sở, công trình được quy định như trên. Do đó, trong trường hợp người dân muốn xây nhà ở phục vụ cho việc sinh sống sẽ không phù hợp.

Đất thương mại dịch vụ là loại đất gì?

Căn cứ vào mục đích sử dụng đất mà đất được chia thành 03 nhóm gồm:
 
- Nhóm đất chưa sử dụng;
- Nhóm đất nông nghiệp;
- Nhóm đất phi nông nghiệp
 
Trong đó, nhóm đất phi nông nghiệp, gồm:
- Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
- Đất quốc phòng;
- Đất an ninh;
 
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa; đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ; đất xây dựng cơ sở ngoại giao và đất xây dựng công trình sự nghiệp khác;
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất công trình công cộng khác;
 
- Đất cơ sở tôn giáo;
- Đất cơ sở tín ngưỡng;
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối;
- Đất có mặt nước chuyên dùng;
- Đất phi nông nghiệp khác.
 
Như vậy, đất thương mại, dịch vụ là một loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp thuộc đất sản xuất, kinh doanh.
(Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013)
Lưu ý: Thông tin này được www.mangbds.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên thông tin này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng nên sẽ có những thông tin chưa được chúng tôi cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo. www.mangbds.com không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Đăng bài miễn phí 

Hotline: 0906050528 - Mr. Xuân Hoán!

Bình luận