Tag: "mang bds"

Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ
Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ. Nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ được ghi theo quy định như sau:
Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất năm 2022
Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
Thế nào là góp vốn bằng quyền sử dụng đất?
Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Đất khai hoang là gì?
Hiện nay đất khai hoang chưa được định nghĩa một cách cụ thể. Tuy nhiên, trước đây, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT thì đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng bao lâu?
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.
Đất thương mại dịch vụ là gì?
Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại.
Bãi bỏ các thủ tục đất đai gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Bộ Tài nguyên và môi trường có Công văn 4898/BTNMT-TCQLĐĐ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ cần biết
Theo Điều 202 Luật Đất đai 2013, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để giải quyết.
Thu hồi đất là gì? Khi nào Nhà nước thu hồi đất?
Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai (khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013).