Tag: "luat bat dong san"

Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ
Hướng dẫn cách xem nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ. Nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ được ghi theo quy định như sau:
Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất năm 2022
Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
Thế nào là góp vốn bằng quyền sử dụng đất?
Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ cần biết
Theo Điều 202 Luật Đất đai 2013, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để giải quyết.
Thu hồi đất là gì? Khi nào Nhà nước thu hồi đất?
Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai (khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013).
Sửa quy định về hình thức sử dụng đất làm dự án nhà ở thương mại
Sửa quy định về hình thức sử dụng đất làm dự án nhà ở thương mại là nội dung tại Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 (Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại), cụ thể như sau
Đất tách thửa sẽ phải có ít nhất một cạnh giáp đường giao thông
Đây là quy định mới áp dụng từ ngày 10/4 tới tại Thái Nguyên đối với đất ở khi tách thửa.