Tag: "giai quyet tranh chap dat dai khi khong co so do"

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ cần biết
Theo Điều 202 Luật Đất đai 2013, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để giải quyết.